masten.hsbbrfwebb.se|masten@hsbbrfwebb.se

Föreningsstämma 28 februari 2021

2021-02-08

Med anledning av den rådande pandemin har styrelsen beslutat att föreningsstämman för räkenskapsåret 20190930 – 20200831 ska ske genom poströstning. Stämman kommer hållas söndagen den 28:e februari. Individuell kallelse kommer skickas till föreningens medlemmar.