masten.hsbbrfwebb.se|masten@hsbbrfwebb.se

Styrelsens förslag till förändring av vår bostadsrätts-förenings stadgar

2017-10-04

Hej medlem!

Beslut om nya stadgar

Riksdagen har fastställt en ny lag om ekonomiska föreningar, den så kallade föreningslagen. Lagen trädde ikraft den 1 juli 2016. Lagändringen kräver att alla bostadsrättsföreningar ändrar några paragrafer i sina stadgar.

Styrelsen har tillsammans med HSB Nordvästra Skåne tagit fram bifogat förslag till nya stadgar för vår förening.

Hur ändras stadgar

Det krävs två stämmobeslut för att ändra stadgarna. Därför återkommer ärendet även på kommande föreningsstämma.

Efter de två stämmobesluten ska kopia på de justerade protokollen och nya stadgar skickas till Bolagsverket för registrering. Därefter gäller de nya stadgarna.

Välkommen

Du hälsas varmt välkommen till föreningens stämma torsdagen den 7 december klockan 18:30!

 

Styrelsen

Print Friendly, PDF & Email
By |2017-11-09T21:37:39+01:00oktober 4th, 2017|Nyheter|Kommentarer inaktiverade för Styrelsens förslag till förändring av vår bostadsrätts-förenings stadgar

About the Author:

Print Friendly, PDF & Email