masten.hsbbrfwebb.se|masten@hsbbrfwebb.se
Andrahandsuthyrning2017-03-30T09:02:00+01:00

Om du vill hyra ut din bostadsrätt i andrahand ska du skicka en skriftlig ansökan till styrelsen. I ansökan ska du ange skäl till uthyrningen, under vilket period bostadsrätten ska hyras ut samt vem som blir din hyresgäst. Tillståndet till andrahandsupplåtelse, som det egentligen heter, ska också det vara skriftligt.

Vid uthyrning i andra hand blir du hyresvärd och har kvar ditt ansvar gentemot bostadsrättsföreningen, exempelvis när det gäller att avgiften betalas in i tid.
För din egen skull är det bra att kolla med ditt försäkringsbolag om det behövs några kompletterande försäkringar för att få ett fullgott skydd om något skulle hända.

Några saker att tänka på för dig som hyr ut i andrahand:

  • Du är ansvarig för att årsavgiften betalas.
  • Du är ansvarig för att din hyresgäst sköter sig.
  • Du kan inte hyra ut till någon annan än den du angett i din ansökan.
  • Hur ser din hemförsäkring ut!
  • Skriv ett kontrakt med den som hyr av dig.
  • Överlåtelse av lägenhet
    Det är inte tillåtet att överlåta lägenhet utan Brf. Mastens styrelses godkännande.
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email